Danh sách cổ đông

Ngày cập nhật: 12/01/2017
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
STTMã CĐHọ và tên Note thời gian cam kết làm việc CTCP của NLĐ
1001Triệu Đức Kiểm10
2002Trương Công Định8
3003Hoàng Hữu Phúc3
4004Phạm Hữu Thuận0
5005Trần Trọng Thành7
6006Nguyễn Thị Minh Nguyệt6
7007Phạm Thị Kim Hằng7
8008Triệu Thị Mơ3
9009Nguyễn Thị Phú Hà3
10010Nguyễn Tài Tám 
11011Nguyễn Thanh Hiền5
12012Trịnh Đức Thắng5
13013Nguyễn Việt Tiến10
14014Nguyễn Trung Thành5
15015Trần Ngọc Hiên3
16016Lưu Trọng Khu5
17017Trịnh Thị Tuyết Nhung 
18018Lê Thị Hương3
19019Triệu Thị Oanh3
20020Vũ Thu Hường3
21021Trịnh Chiến Thắng 
22022Trần Ngọc Toản 
23023Triệu Văn Học 
24024Phạm Ngọc Tuấn 
25025Nguyễn Chí Tọa 
26026Bùi Thị Phương Lan5
27027Trần Thị Gấm3
28028Định Thị Minh Phương3
29029Nguyễn Thị Hiền8
30030Nguyễn Thị Nhung3
31031Nguyễn Thị Minh5
32032Trần Như Hiếu5
33033Bùi Thị Kim Thúy10
34034Phạm Công Hoạch3
35035Phạm Thị Hiền3
36036Phạm Thị Thanh Vân3
37037Vũ Thị Phương Thúy3
38038Vũ Thị Hồng Thái3
39039Ngô Thị Cẩm Hà3
40040Nguyễn Thị Thanh Thủy 
41041Nguyễn Bảo Long 
42042Phạm Thị Tuyết Mơ 
43043Trần Thị Ngọc Hà 
44044Nguyễn Thị Nguyệt Anh 
45045Nguyễn Thị Thu Hương 
46046Nguyễn Thị Ngọc Anh5
47047Trần Thọ Hiền3
48048Hoàng Minh Đức10
49049Hoàng Mạnh Cường10
50050Đặng Thu Trang5
51051Vũ Văn Thoan5
52052Hoàng Trường Anh10
53053Lê Xuân Phúc0
54054Trần Xuân Lộc5
55055Trần Quang Ninh3
56056Hoàng Công Chất 
57058Trần Ngọc Định 
58058Nguyễn Tuấn Anh 
59059Đỗ Quang Chiến 
60060Nguyễn Thành Đô5
61061Lê Đình Sơn5
62062Trần Văn Thao5
63063Nguyễn Xuân Hảo 
64064Đỗ Thanh Quang3
65065Nguyễn Mạnh Hùng 
66066Đinh Đức Thắng10
67067Hoàng Bách 
68068Trần Như Phùng 
69069Mai Văn Thành10
70070Triệu Thị Toan 
71071Nguyễn Quỳnh Trang 
72072Cao Kỳ Anh10
73073Đoàn Thị Lụa 
74074Lê Tuấn Anh10
75075Triệu Thị Yến 
76076Trần Thị Lưu Lý 
77077Trần Quang Sơn 
78078Nguyễn Duy Cương 
79079Trần Thị Huệ 
80080Nguyễn Văn Thanh 
81081Hoàng Văn Tiến 
82082Hoàng Hữu Thủy9
83083Đặng Công Bẩy 
84084Đặng Quốc Chiến 
85085Nguyễn Anh Dũng 
86086Lê Quang Đạo 
87087Hoàng Ngọc Quân 
88088Trần Bá Biên 
89089Đặng Văn Đức 
90090Vũ Đức Bắc 
91091Phạm Văn Tiến 
92092Vũ Minh Ngọc 
93093Hoàng Thanh Tùng 
94094Phùng Minh Trường3
95095Hoàng Tiến Cường 
96096Trần Đại Thành 
97097Trần Thế Tân 
98098Hoàng Minh Mẫn 
99099Hoàng Thị Hồng Mai 
100100Hoàng Thị Thu Hiền 
101101Nguyễn Thị Thắm 
102102Nguyễn Thị Bích 
103103Phạm Thị Lụa 
104104Nguyễn Thị Hoài An 
105105Hoàng Thị Loan 
106106Hoàng Thị Hạnh 
107107Lê Thị Minh Nguyệt 
108108Hoàng Công Thương 
109109Hoàng Trung Quân 
110110Hoàng Thị Nghi 
111111Hoàng Thị Thanh 
112112Bùi Văn Đoàn 
113113Hoàng Tuấn Anh 
114114Hoàng Thị Nhung 
115115Hoàng Thị Lan 
116116Nguyễn Thị Luận 
117117Tạ Văn Dũng 
118118Trịnh Thị Thuyên 
119119Trần Thị Thắm 
120120Trần Thị Lan Anh3
121121Ninh Thị Hoàn 
122122Trần Thị Xuân 
123123Trần Thị Hà 
124124Mai Thị Thu3
125125Nguyễn Thị Kim Liên 
126126Quách Thị Mến10
127127Trần Thị My 
128128Đinh Đức Lợi3
129129Trần Thị Thu Hoan 
130130Trần Thị Thược 
131131Đặng Thị Xuân 
132132Lương Thị Thơm 
133133Trần Thị Hồi 
134134Trần Thị Hương 
135135Nguyễn Thị Thơm 
136136Trần Thị Thắm 
137137Nguyễn Thị Hường 
138138Nguyễn Thị Huệ 
139139Đỗ Thị Hà 
140140Trần Thị Ngọc Bích 
141141Nguyễn Thị Nghiêm 
142142Dương Thị Thoa 
143143Hoàng Thị Nhung 
144144Trần Thị Thanh Nguyệt 
145145Nguyễn Thị Hiên3
146146Ngô Thị Thành 
147147Trần Thị Nhường 
148148Nguyễn Thị Thanh 
149149Phạm Thị Thuận 
150150Trần Thị Thục 
151151Trần Thị Thúy 
152152Lê Thị Hòa 
153153Trần Thị Bích 
154154Ngô Thị Sim 
155155Trần Thị Thủy 
156156Phạm Thị Thảo 
157157Trần Tiến Bình 
158158Nguyễn Thị Ca3
159159Nguyễn Thị Ngoan 
160160Hoàng Thị Tươi 
161161Vũ Thị Lý 
162162Đinh Thị Minh Hoa 
163163Trần Thị Gái 
164164Nguyễn Thị Liên 
165165Phạm Thị Hương 
166166Bùi Thị Đào 
167167Trần Văn Sơn 
168168Lại Thị Mận 
169169Trần Thị Thúy 
170170Trần Thị Mai Hoa 
171171Nguyễn Sáng 
172172Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
173173Phạm Thị Thu Hiền 
174174Trần Thị Hòa 
175175Trần Thị Thanh 
176176Hoàng Thị Ngát 
177177Trần Thị Thủy 
178178Bùi Thị Liên 
179179Hoàng Thị Thúy Chinh 
180180Trần Thị Mai Sim 
181181Trần Thị Nga 
182182Ngô Thị Hòa 
183183Trần Thị Đào 
184184Chu Mạnh Hùng 
185185Phạm Thị Hồng Loan 
186186Đỗ Thị Thanh Quý 
187187Tăng Thị Lụa 
188188Nguyễn Thị Linh3
189189Hoàng Thị Phương Hồng 
190190Hoàng Thị Hạnh3
191191Trần Thị Thương 
192192Ngô Thị Bích Hằng 
193193Trần Thị Hằng 
194194Trần Thị Hiền 
195195Trần Thị Ngọt 
196196Ngô Thị Thu Hương 
197197Nguyễn Như Tú 
198198Mai Thị Hoa 
199199Nguyễn Thị Ngọ 
200200Trần Thị Kim Thanh 
201201Phan Thị Thanh Hoài 
202202Hoàng Thị Học 
203203Trần Thị Minh 
204204Nguyễn Xuân Đạt 
205205Trần Thị Thu 
206206Nguyễn Thị Sim 
207207Trần Thị Thúy Nga 
208208Nguyễn Thị Mơ 
209209Phạm Thị Lan Anh 
210210Vũ Thị Xuyên 
211211Định Thị Vân Anh 
212212Nguyễn Thị Huân 
213213Nguyễn Thị Lan 
214214Trần Thị Mai 
215215Hoàng Thị Thanh Nga 
216216Phạm Thị Huyền 
217217Trịnh Thị Hiền 
218218Hà Quang Hải 
219219Đoàn Thị Hường 
220220Trịnh Thị Hằng 
221221Trần Thị Bình 
222222Mai Thị Hạnh 
223223Bùi Thị Chuyên 
224224Nguyễn Thị Thiên Nga 
225225Nguyễn Công Phương 
226226Hoàng Thị Lợi 
227227Lê Thị Phượng 
228228Phùng Thị Sáu 
229229Trịnh Thị Quế Minh 
230230Nguyễn Thị Thu Hà 
231231Nguyễn Thị Chung 
232232Đỗ Thị Thắm 
233233Nguyễn Thị Chăm 
234234Trần Thị Hạnh 
235235Lương Thị Oanh3
236236Trần Thị Thủy 
237237Lê Thị Hồng Thắm 
238238Hoàng Thị Hường 
239239Vũ Thị Ngọc 
240240Hoàng Thị Bích Thảo 
241241Cầm Thu Thủy 
242242Nguyễn Thu Phương 
243243Nguyễn Thị Nhị 
244244Đỗ Hải Vân 
245245Phạm Thị Thêu 
246246Cồ Thị Nhật 
247247Nguyễn Thị Lan 
248248Đặng Thị Phượng 
249249Trần Thị Thu 
250250Vũ Thị Thủy 
251251Lương Thị Lý 
252252Phùng Thị Phượng 
253253Trần Thị Ngọc 
254254Trần Công Đức 
255255Phạm Thị Thảo 
256256Trần Thị Kim Oanh 
257257Triệu Thị Thanh Huyền 
258258Nguyễn Thị Kim Thoa3
259259Hoàng Thị Khuyên 
260260Đặng Thị Mười 
261261Hoàng Thị Yến 
262262Trần Thị Bích Nga 
263263Trịnh Ngọc An 
264264Vũ Thị Thắm 
265265Nguyễn Thị Dung 
266266Trần Thị Hương Thơm3
267267Vũ Thị Thùy Linh 
268268Hoàng Thị Xuân 
269269Triệu Thị Tươi 
270270Phan Thị Lan 
271271Trần Thị Mai Xen 
272272Trần Thị Chung 
273273Trần Thị Hoàng Dương 
274274Bùi Thị Tuyết 
275275Trần Minh Tân3
276276Mai Quốc An 
277277Nguyễn Hồng Phượng 
278278Nguyễn Thị Linh 
279279Trần Xuân Quyết 
280280Trần Thị Huyền 
281281Trần Văn Anh 
282282Nguyễn Thị Phương 
283283Phạm Thị Thúy 
284284Trần Thị Tươi 
285285Trần Thị Đông 
286286Trần Thị Thu 
287287Trần Thị Hương 
288288Trần Thị Thu Thủy 
289289Đặng Thị Hằng 
290290Trần Thị Đào 
291291Trần Thị Hạnh 
292292Trần Công Việt 
293293Nguyễn Thị Thơm 
294294Nguyễn Thị Huyền Trang 
295295Triệu Thị Sim 
296296Trần Thị Mỹ 
297297Nguyễn Quý Quyết 
298298Trần Thị Chiều3
299299Lại Thị Xuân3
300300Trần Trung Hải 
301301Nguyễn Thị Yến10
302302Triệu Thị Mây 
303303Vũ Thị Điểm 
304304Quách Thị Tình10
305305Lại Thị Màu10
306306Vũ Thị Lan3
307307Nguyễn Thị Thảo 
308308Nguyễn Quang Đạo 
309309Vũ Huy Cường3
310310Phạm Hồng Hải3
311311Vũ Đình Ngọc 
312312Phạm Thị Thu Hương 
313313Trần Trường Giang 
314314Nguyễn Thị Hạnh 
315315Ngô Minh Tâm 
316316Đỗ Thị Minh 
317317Đặng Thị Thủy 
318318Trần Thị Mơ 
319319Hoàng Công Chiến 
320320UBND Tỉnh NĐ 
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
15/07/2021 / Admin
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
15/07/2021 / Admin
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
29/05/2021 / Admin
1. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2. Quy chế hoạt động của HĐQT công ty 3. Nghị quyết ban hành quy chế làm việc ban kiểm soát 4. Quy chế quản trị công ty CP
26/05/2021 / Admin
Nghị quyết HĐQT chi tra cổ tức 2020
08/05/2021 / Admin
Thông báo thay đổi nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn