Hợp đồng kiểm toán

Ngày cập nhật: 28/11/2020
Hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Xem ngay

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
19/04/2021 / Admin
19.04.2021 biên bản họp đại hội đồng CĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
19/04/2021 / Admin
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
17/04/2021 / Admin
Báo cáo thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
09/04/2021 / Admin
Sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) năm 2021
05/04/2021 / Admin
Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, Ban Kiểm Soát CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH năm 2021
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn