Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Điều lệ tổ chức và hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
1. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2. Quy chế hoạt động của HĐQT công ty 3. Nghị quyết ban hành quy chế làm việc ban kiểm soát 4. Quy chế quản trị công ty CP

Nghị quyết HĐQT chi tra cổ tức 2020
. Ngày đăng: 29/04/2021
Nghị quyết HĐQT chi tra cổ tức 2020

Thông báo thay đổi nhân sự ngày 07/05/5021
Thông báo thay đổi nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

05.05.2021 ngày đăng ký chi trả cổ tức năm 2020
. Ngày đăng: 06/05/2021
05.05.2021 ngày đăng ký chi trả cổ tức năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Công bố quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản lý
Công bố quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

. Ngày đăng: 19/04/2021
19.04.2021 biên bản họp đại hội đồng CĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Báo cáo thường niên 2020
Báo cáo thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHCĐ
Sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) năm 2021

Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, Ban Kiểm Soát
Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, Ban Kiểm Soát CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH năm 2021

BCTC kiểm toán cho năm tài chính tại ngày 31.12.2020
BCTC kiểm toán cho năm tài chính tại ngày 31.12.2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2021
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Thông báo mời họp tham dự đại hội đồng cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH Thông báo mời họp tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Đại hội đồng cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Báo cáo tình hình quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 28.01.2021, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả tiền cổ tức (24.4.2020)
. Ngày đăng: 24/04/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả tiền cổ tức. Chi tiết tại đây

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
Bài viết mới nhất
26/08/2021 / Admin
BCTC kiểm toán cho năm tài chính tại ngày 31.12.2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
15/07/2021 / Admin
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
15/07/2021 / Admin
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
29/05/2021 / Admin
1. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2. Quy chế hoạt động của HĐQT công ty 3. Nghị quyết ban hành quy chế làm việc ban kiểm soát 4. Quy chế quản trị công ty CP
26/05/2021 / Admin
Nghị quyết HĐQT chi tra cổ tức 2020
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn