Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

Ngày cập nhật: 22/12/2016

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm những dịch vụ chính sau:

§    Quét, thu gom rác đường, hè phố và các nơi công cộng.

§    Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình.

§    Vận chuyển và xử lý rác thải.

§    Dịch vụ hút cặn tự hoại tại nhà và công sở, tưới nước rửa đường chống bụi.

§    Nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải.

§    Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

§    Thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường, tư vấn khảo sát thiết kế các công trình về môi trường.

Sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ công tác VSMT. 
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
19/04/2021 / Admin
19.04.2021 biên bản họp đại hội đồng CĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
19/04/2021 / Admin
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
17/04/2021 / Admin
Báo cáo thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
09/04/2021 / Admin
Sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) năm 2021
05/04/2021 / Admin
Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, Ban Kiểm Soát CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH năm 2021
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn