Giới thiệu chung

Ngày cập nhật: 22/12/2016

1. Tên công ty

§  Tên tiếng Việt

:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

§  Tên tiếng Anh

:

NAM DINH ENVIROMENT JOINT STOCK COMPANY

§  Tên viết tắt

:

NDE.JSC

§  Trụ sở chính

:

52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến

§  Thu gom rác thải không độc hại

Chi tiết: Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia định

§  Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Chi tiết: Vận chuyển và xử lý rác thải; Thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường

§  Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

Chi tiết: Dịch vụ hút cặn tự hoại tại nhà và công sở, tưới nước rửa đường chống bụi

§  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường

§  Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Tư vấn thiết kế các công trình về môi trường

§  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Tư vấn khảo sát các công trình về môi trường

§  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ công tác VSMT

§  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại

Chi tiết: Sản xuất dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ công tác VSMT

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
18/03/2020 / Admin
Báo cáo thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.
17/03/2020 / Admin
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
03/03/2020 / Admin
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
03/03/2020 / Admin
Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định Công bố thông tin cổng điện tử ngày 02.03.2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
13/02/2020 / Admin
Bản cung cấp thông tin cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định. Tải tài liệu tại đây
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn