Đăng bởi: Admin   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 19/04/2021
19.04.2021 biên bản họp đại hội đồng CĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Đăng bởi: Admin   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 26/03/2021
Thư mời cung ứng dịch vụ xử lý nước rích bãi rác khu liên hợp XLRT ngày 25/03/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

Đăng bởi: Admin   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 21/05/2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đối với người sở hữu chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Đăng bởi: Admin   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 18/03/2020
Báo cáo thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.

Đăng bởi: Admin   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 28/11/2019
Hợp đồng kiểm toán - Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

Đăng bởi: moitruongnamdinh   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 18/01/2017

Đăng bởi: Admin   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 04/01/2017
- Tất cả CBCNV đều thực hiện theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. - Chấp hành nội qui của cơ quan, kỷ luật lao động, phát ngôn quan hệ đúng mực, thực hiện hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình. - Tham gia các phong trào công đoàn, phụ nữ, thanh niên, hội họp đầy đủ đúng giờ.
Bài viết mới nhất
19/04/2021 / Admin
19.04.2021 biên bản họp đại hội đồng CĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
19/04/2021 / Admin
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
17/04/2021 / Admin
Báo cáo thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
09/04/2021 / Admin
Sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC) năm 2021
05/04/2021 / Admin
Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, Ban Kiểm Soát CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH năm 2021

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn