Tài liệu: Thông báo về việc chi trả cổ tức CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Đăng bởi: Admin   Phòng: Biên tập   Ngày đăng: 21/05/2020

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
12/06/2020 / Admin
Đơn báo mất và xin cáp lại GCNSHCP và Thông báo mất GCN SH cổ phần
25/04/2020 / Admin
CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả tiền cổ tức. Chi tiết tại đây
17/04/2020 / Admin
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
03/04/2020 / Admin
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
18/03/2020 / Admin
Báo cáo thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn