Phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường
Hơn 10 năm qua, nhiều khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động đã tạo ra những bước đột phá về phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân. Với lợi thế về hệ thống giao thông thuận tiện, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng,

Nam Định: Nâng cao công tác bảo vệ môi trường tại khu dân cư
Nam Định chú trọng bảo vệ môi trường nông thônTrong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương tại tỉnh Nam Định, đặc biệt là huyện Hải Hậu đã quan tâm và tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường (BVMT)

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
Xem chi tiết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi Trường Nam Định tại đây


Quyết định của chủ tịch HĐQT công ty  “V/v đổi tên phòng Kinh doanh và quản lý dự án
Công ty cổ phần Môi trường Nam định   Số:...... /QĐ-MT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc­   Nam Định, ngày 16 tháng 1 năm 2017    Quyết định

Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Định: Năng động đổi mới vì Nam Định đẹp giàu
Với nhiệm vụ được giao là làm công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh Nam Định sạch đẹp, văn minh, hiện đại hôm nay, những năm qua, ban lãnh đạo Công ty TNHH

Những áp lực đối với môi trường hiện nay
Việt Nam đang trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, đầu tư phát triển cao nhưng vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, nên đã và đang kéo theo những áp lực đến môi

Tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình xây dựng NTM tỉnh Nam Định
Trong hơn 5 năm qua (từ năm 2010-2016), dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã có

Tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn
Theo thống kê trên địa bàn tỉnh hiện nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt của Thành phố Nam Định và các xã lân cận mới đạt 88%. Tính riêng khu vực nông thôn có 194/204 xã, thị trấn đã thành lập tổ, đội thu gom rác thải tập trung.
Bài viết mới nhất
27/09/2018 / Admin
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tháng 09 năm 2018.Xem tại liệu tại đây
27/09/2018 / Admin
Điều chỉnh theo kết quả kiểm tra của Sở Tài chính, biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu của Tổ kiểm toán.
13/07/2018 / Admin
File Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
02/05/2018 / Admin
Phụ lục 03, Bản cung cấp thông tin 
27/04/2018 / Admin
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN  MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 0350.3848.141
moitruongnamdinh@gmail.com
http://moitruongnamdinh.com.vn

Về chúng tôi

Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia đình, nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn thiết kế các công trình về môi trường...
Copyright 2016 © moitruongnamdinh.com.vn