Category Archives: Công bố thông tin

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH  DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH SỞ HỮU 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH – Địa chỉ trụ sở chính: Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định – Ngành nghề kinh […]

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay