Category Archives: Tin tức

Không tìm thấy trang – moitruongnamdinh

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho các tổ chức, cơ quan và các hộ gia đình; Nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tư vấn, thiết kế các công trình về môi trường…..

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay