Nội quy, quy chế, quy định công ty cổ phần Môi Trường Nam Định

Tài liệu gồm có:

1. Nội quy lao động

2. Quy chế dân chủ ở cơ sở, nơi làm việc
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
5. Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban giám đốc
6. Quy chế chi tiêu nội bộ
7. Quy chế quản lý tài chính
8. Quy chế tuyển dụng lao động
9. Quy chế về bình xét thi đua hàng tháng, hàng năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay