HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH (NDE. JSC)
Nam Dinh Evironment Joint stock company
Địa chỉ: 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350.3848.141 – Fax: 0350.3836.894

    ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ    BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI