Giới thiệu chung

Ngày cập nhật: 22/12/2016

1. Tên công ty

§  Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
§  Tên tiếng Anh : NAM DINH ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
§  Tên viết tắt : NDE.JSC
§  Trụ sở chính : 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến

§  Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải sinh hoạt cho các tổ chức cơ quan và các hộ gia định
§  Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Vận chuyển và xử lý rác thải; Thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường
§  Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Dịch vụ hút cặn tự hoại tại nhà và công sở, tưới nước rửa đường chống bụi
§  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng, chế biến và tái chế chất thải; Liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án đầu tư trong vào ngoài nước thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường
§  Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn thiết kế các công trình về môi trường
§  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn khảo sát các công trình về môi trường
§  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ công tác VSMT
§  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ công tác VSMT