Category Archives: Tin tức & Sự kiện

Hợp đồng kiểm toán – về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Ngày cập nhật: 05/12/2017 Hợp đồng kiểm toán – về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định. Xem chi tiết tại đây

Phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật: 21/03/2018 Hơn 10 năm qua, nhiều khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động đã tạo ra những bước đột phá về phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân. Với lợi thế về hệ thống giao thông thuận tiện, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, […]

Nam Định: Nâng cao công tác bảo vệ môi trường tại khu dân cư

Ngày cập nhật: 21/03/2018 Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương tại tỉnh Nam Định, đặc biệt là huyện Hải Hậu đã quan tâm và tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường (BVMT) khu dân cư. Nhiều phong trào, cuộc vận động: “Xây dựng môi […]

Quyết định của chủ tịch HĐQT công ty “V/v đổi tên phòng Kinh doanh và quản lý dự án”

Ngày cập nhật: 18/01/2017 Công ty cổ phầnMôi trường Nam Định  Số:…… /QĐ-MT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc­  Nam Định, ngày 16 tháng 1 năm 2017  Quyết định của chủ tịch HĐQT công ty “V/v đổi tên phòng Kinh doanh và quản lý dự án” […]

Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Định: Năng động đổi mới vì Nam Định đẹp giàu

Ngày cập nhật: 12/01/2017 Với nhiệm vụ được giao là làm công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh Nam Định sạch đẹp, văn minh, hiện đại hôm nay, những năm qua, ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi […]

Tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn

Ngày cập nhật: 22/12/2016 Theo thống kê trên địa bàn tỉnh hiện nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt của Thành phố Nam Định và các xã lân cận mới đạt 88%. Tính riêng khu vực nông thôn có 194/204 xã, thị trấn đã thành lập tổ, đội thu gom rác thải tập […]

Tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình xây dựng NTM tỉnh Nam Định

Ngày cập nhật: 22/12/2016 Trong hơn 5 năm qua (từ năm 2010-2016), dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã có 112 xã, […]

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay