Danh sách cổ đông

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
STT Mã CĐ Họ và tên Note thời gian cam kết làm việc CTCP của NLĐ
1 001 Triệu Đức Kiểm 10
2 002 Trương Công Định 8
3 003 Hoàng Hữu Phúc 3
4 004 Phạm Hữu Thuận 0
5 005 Trần Trọng Thành 7
6 006 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6
7 007 Phạm Thị Kim Hằng 7
8 008 Triệu Thị Mơ 3
9 009 Nguyễn Thị Phú Hà 3
10 010 Nguyễn Tài Tám
11 011 Nguyễn Thanh Hiền 5
12 012 Trịnh Đức Thắng 5
13 013 Nguyễn Việt Tiến 10
14 014 Nguyễn Trung Thành 5
15 015 Trần Ngọc Hiên 3
16 016 Lưu Trọng Khu 5
17 017 Trịnh Thị Tuyết Nhung
18 018 Lê Thị Hương 3
19 019 Triệu Thị Oanh 3
20 020 Vũ Thu Hường 3
21 021 Trịnh Chiến Thắng
22 022 Trần Ngọc Toản
23 023 Triệu Văn Học
24 024 Phạm Ngọc Tuấn
25 025 Nguyễn Chí Tọa
26 026 Bùi Thị Phương Lan 5
27 027 Trần Thị Gấm 3
28 028 Định Thị Minh Phương 3
29 029 Nguyễn Thị Hiền 8
30 030 Nguyễn Thị Nhung 3
31 031 Nguyễn Thị Minh 5
32 032 Trần Như Hiếu 5
33 033 Bùi Thị Kim Thúy 10
34 034 Phạm Công Hoạch 3
35 035 Phạm Thị Hiền 3
36 036 Phạm Thị Thanh Vân 3
37 037 Vũ Thị Phương Thúy 3
38 038 Vũ Thị Hồng Thái 3
39 039 Ngô Thị Cẩm Hà 3
40 040 Nguyễn Thị Thanh Thủy
41 041 Nguyễn Bảo Long
42 042 Phạm Thị Tuyết Mơ
43 043 Trần Thị Ngọc Hà
44 044 Nguyễn Thị Nguyệt Anh
45 045 Nguyễn Thị Thu Hương
46 046 Nguyễn Thị Ngọc Anh 5
47 047 Trần Thọ Hiền 3
48 048 Hoàng Minh Đức 10
49 049 Hoàng Mạnh Cường 10
50 050 Đặng Thu Trang 5
51 051 Vũ Văn Thoan 5
52 052 Hoàng Trường Anh 10
53 053 Lê Xuân Phúc 0
54 054 Trần Xuân Lộc 5
55 055 Trần Quang Ninh 3
56 056 Hoàng Công Chất
57 058 Trần Ngọc Định
58 058 Nguyễn Tuấn Anh
59 059 Đỗ Quang Chiến
60 060 Nguyễn Thành Đô 5
61 061 Lê Đình Sơn 5
62 062 Trần Văn Thao 5
63 063 Nguyễn Xuân Hảo
64 064 Đỗ Thanh Quang 3
65 065 Nguyễn Mạnh Hùng
66 066 Đinh Đức Thắng 10
67 067 Hoàng Bách
68 068 Trần Như Phùng
69 069 Mai Văn Thành 10
70 070 Triệu Thị Toan
71 071 Nguyễn Quỳnh Trang
72 072 Cao Kỳ Anh 10
73 073 Đoàn Thị Lụa
74 074 Lê Tuấn Anh 10
75 075 Triệu Thị Yến
76 076 Trần Thị Lưu Lý
77 077 Trần Quang Sơn
78 078 Nguyễn Duy Cương
79 079 Trần Thị Huệ
80 080 Nguyễn Văn Thanh
81 081 Hoàng Văn Tiến
82 082 Hoàng Hữu Thủy 9
83 083 Đặng Công Bẩy
84 084 Đặng Quốc Chiến
85 085 Nguyễn Anh Dũng
86 086 Lê Quang Đạo
87 087 Hoàng Ngọc Quân
88 088 Trần Bá Biên
89 089 Đặng Văn Đức
90 090 Vũ Đức Bắc
91 091 Phạm Văn Tiến
92 092 Vũ Minh Ngọc
93 093 Hoàng Thanh Tùng
94 094 Phùng Minh Trường 3
95 095 Hoàng Tiến Cường
96 096 Trần Đại Thành
97 097 Trần Thế Tân
98 098 Hoàng Minh Mẫn
99 099 Hoàng Thị Hồng Mai
100 100 Hoàng Thị Thu Hiền
101 101 Nguyễn Thị Thắm
102 102 Nguyễn Thị Bích
103 103 Phạm Thị Lụa
104 104 Nguyễn Thị Hoài An
105 105 Hoàng Thị Loan
106 106 Hoàng Thị Hạnh
107 107 Lê Thị Minh Nguyệt
108 108 Hoàng Công Thương
109 109 Hoàng Trung Quân
110 110 Hoàng Thị Nghi
111 111 Hoàng Thị Thanh
112 112 Bùi Văn Đoàn
113 113 Hoàng Tuấn Anh
114 114 Hoàng Thị Nhung
115 115 Hoàng Thị Lan
116 116 Nguyễn Thị Luận
117 117 Tạ Văn Dũng
118 118 Trịnh Thị Thuyên
119 119 Trần Thị Thắm
120 120 Trần Thị Lan Anh 3
121 121 Ninh Thị Hoàn
122 122 Trần Thị Xuân
123 123 Trần Thị Hà
124 124 Mai Thị Thu 3
125 125 Nguyễn Thị Kim Liên
126 126 Quách Thị Mến 10
127 127 Trần Thị My
128 128 Đinh Đức Lợi 3
129 129 Trần Thị Thu Hoan
130 130 Trần Thị Thược
131 131 Đặng Thị Xuân
132 132 Lương Thị Thơm
133 133 Trần Thị Hồi
134 134 Trần Thị Hương
135 135 Nguyễn Thị Thơm
136 136 Trần Thị Thắm
137 137 Nguyễn Thị Hường
138 138 Nguyễn Thị Huệ
139 139 Đỗ Thị Hà
140 140 Trần Thị Ngọc Bích
141 141 Nguyễn Thị Nghiêm
142 142 Dương Thị Thoa
143 143 Hoàng Thị Nhung
144 144 Trần Thị Thanh Nguyệt
145 145 Nguyễn Thị Hiên 3
146 146 Ngô Thị Thành
147 147 Trần Thị Nhường
148 148 Nguyễn Thị Thanh
149 149 Phạm Thị Thuận
150 150 Trần Thị Thục
151 151 Trần Thị Thúy
152 152 Lê Thị Hòa
153 153 Trần Thị Bích
154 154 Ngô Thị Sim
155 155 Trần Thị Thủy
156 156 Phạm Thị Thảo
157 157 Trần Tiến Bình
158 158 Nguyễn Thị Ca 3
159 159 Nguyễn Thị Ngoan
160 160 Hoàng Thị Tươi
161 161 Vũ Thị Lý
162 162 Đinh Thị Minh Hoa
163 163 Trần Thị Gái
164 164 Nguyễn Thị Liên
165 165 Phạm Thị Hương
166 166 Bùi Thị Đào
167 167 Trần Văn Sơn
168 168 Lại Thị Mận
169 169 Trần Thị Thúy
170 170 Trần Thị Mai Hoa
171 171 Nguyễn Sáng
172 172 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
173 173 Phạm Thị Thu Hiền
174 174 Trần Thị Hòa
175 175 Trần Thị Thanh
176 176 Hoàng Thị Ngát
177 177 Trần Thị Thủy
178 178 Bùi Thị Liên
179 179 Hoàng Thị Thúy Chinh
180 180 Trần Thị Mai Sim
181 181 Trần Thị Nga
182 182 Ngô Thị Hòa
183 183 Trần Thị Đào
184 184 Chu Mạnh Hùng
185 185 Phạm Thị Hồng Loan
186 186 Đỗ Thị Thanh Quý
187 187 Tăng Thị Lụa
188 188 Nguyễn Thị Linh 3
189 189 Hoàng Thị Phương Hồng
190 190 Hoàng Thị Hạnh 3
191 191 Trần Thị Thương
192 192 Ngô Thị Bích Hằng
193 193 Trần Thị Hằng
194 194 Trần Thị Hiền
195 195 Trần Thị Ngọt
196 196 Ngô Thị Thu Hương
197 197 Nguyễn Như Tú
198 198 Mai Thị Hoa
199 199 Nguyễn Thị Ngọ
200 200 Trần Thị Kim Thanh
201 201 Phan Thị Thanh Hoài
202 202 Hoàng Thị Học
203 203 Trần Thị Minh
204 204 Nguyễn Xuân Đạt
205 205 Trần Thị Thu
206 206 Nguyễn Thị Sim
207 207 Trần Thị Thúy Nga
208 208 Nguyễn Thị Mơ
209 209 Phạm Thị Lan Anh
210 210 Vũ Thị Xuyên
211 211 Định Thị Vân Anh
212 212 Nguyễn Thị Huân
213 213 Nguyễn Thị Lan
214 214 Trần Thị Mai
215 215 Hoàng Thị Thanh Nga
216 216 Phạm Thị Huyền
217 217 Trịnh Thị Hiền
218 218 Hà Quang Hải
219 219 Đoàn Thị Hường
220 220 Trịnh Thị Hằng
221 221 Trần Thị Bình
222 222 Mai Thị Hạnh
223 223 Bùi Thị Chuyên
224 224 Nguyễn Thị Thiên Nga
225 225 Nguyễn Công Phương
226 226 Hoàng Thị Lợi
227 227 Lê Thị Phượng
228 228 Phùng Thị Sáu
229 229 Trịnh Thị Quế Minh
230 230 Nguyễn Thị Thu Hà
231 231 Nguyễn Thị Chung
232 232 Đỗ Thị Thắm
233 233 Nguyễn Thị Chăm
234 234 Trần Thị Hạnh
235 235 Lương Thị Oanh 3
236 236 Trần Thị Thủy
237 237 Lê Thị Hồng Thắm
238 238 Hoàng Thị Hường
239 239 Vũ Thị Ngọc
240 240 Hoàng Thị Bích Thảo
241 241 Cầm Thu Thủy
242 242 Nguyễn Thu Phương
243 243 Nguyễn Thị Nhị
244 244 Đỗ Hải Vân
245 245 Phạm Thị Thêu
246 246 Cồ Thị Nhật
247 247 Nguyễn Thị Lan
248 248 Đặng Thị Phượng
249 249 Trần Thị Thu
250 250 Vũ Thị Thủy
251 251 Lương Thị Lý
252 252 Phùng Thị Phượng
253 253 Trần Thị Ngọc
254 254 Trần Công Đức
255 255 Phạm Thị Thảo
256 256 Trần Thị Kim Oanh
257 257 Triệu Thị Thanh Huyền
258 258 Nguyễn Thị Kim Thoa 3
259 259 Hoàng Thị Khuyên
260 260 Đặng Thị Mười
261 261 Hoàng Thị Yến
262 262 Trần Thị Bích Nga
263 263 Trịnh Ngọc An
264 264 Vũ Thị Thắm
265 265 Nguyễn Thị Dung
266 266 Trần Thị Hương Thơm 3
267 267 Vũ Thị Thùy Linh
268 268 Hoàng Thị Xuân
269 269 Triệu Thị Tươi
270 270 Phan Thị Lan
271 271 Trần Thị Mai Xen
272 272 Trần Thị Chung
273 273 Trần Thị Hoàng Dương
274 274 Bùi Thị Tuyết
275 275 Trần Minh Tân 3
276 276 Mai Quốc An
277 277 Nguyễn Hồng Phượng
278 278 Nguyễn Thị Linh
279 279 Trần Xuân Quyết
280 280 Trần Thị Huyền
281 281 Trần Văn Anh
282 282 Nguyễn Thị Phương
283 283 Phạm Thị Thúy
284 284 Trần Thị Tươi
285 285 Trần Thị Đông
286 286 Trần Thị Thu
287 287 Trần Thị Hương
288 288 Trần Thị Thu Thủy
289 289 Đặng Thị Hằng
290 290 Trần Thị Đào
291 291 Trần Thị Hạnh
292 292 Trần Công Việt
293 293 Nguyễn Thị Thơm
294 294 Nguyễn Thị Huyền Trang
295 295 Triệu Thị Sim
296 296 Trần Thị Mỹ
297 297 Nguyễn Quý Quyết
298 298 Trần Thị Chiều 3
299 299 Lại Thị Xuân 3
300 300 Trần Trung Hải
301 301 Nguyễn Thị Yến 10
302 302 Triệu Thị Mây
303 303 Vũ Thị Điểm
304 304 Quách Thị Tình 10
305 305 Lại Thị Màu 10
306 306 Vũ Thị Lan 3
307 307 Nguyễn Thị Thảo
308 308 Nguyễn Quang Đạo
309 309 Vũ Huy Cường 3
310 310 Phạm Hồng Hải 3
311 311 Vũ Đình Ngọc
312 312 Phạm Thị Thu Hương
313 313 Trần Trường Giang
314 314 Nguyễn Thị Hạnh
315 315 Ngô Minh Tâm
316 316 Đỗ Thị Minh
317 317 Đặng Thị Thủy
318 318 Trần Thị Mơ
319 319 Hoàng Công Chiến
320 320 UBND Tỉnh NĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02283.3848.141
Chat Facebook
Gọi điện ngay